درصورتی که می خواهید از وضعیت کودکتان مطلع شوید لطفا از قسمت مراکز تهران استفاده نمایید.


شما عزیزان می توانید هر انتقاد و یا پیشنهادی دارید را از طریق فرم زیر برای مدیریت ارسال کنید، و یا از طریق شماره 44102959 به دفتر مرکزی فکس نمایید.