لطفا قبل ازمراجعه حضوری به مرکز مورد نظر، جهت هماهنگی به صورت تلفنی تماس حاصل فرمایید .

• مراجعه حضوری به دفتر آموزشگاه به همراه فرزندتان

• فتوکپی شناسنامه فرزند و والدین

• 4 قطعه عکس 3 * 4 پشت نویسی شده

• کارت واکسن و تست انگل

• تکمیل پرسشنامه اطلاعات کودک