خوش آمدید !

 


آموزشگاه رنگین کمان سعی بر این داشته است که با تکیه بر اساتید تحصیلکرده , مجرب و آموزش دیده با سیستم زبان مادری , محیطی واقعی برای کودکان شما فراهم نماید تا زبان انگلیسی را همانند زبان مادری خود آموزش ببینند.

براین اساس صد ها عنوان موضوع تماما به زبان انگلیسی و همگی به روش غیر مستقیم و نا خودآگاه از طریق بازی , شعر , موسیقی , نقاشی , داستان , نمایش , سفالگری و کارهای هنری به کودکان ارایه میشود.

 

 کودکانی که قبل از دوره نوجوانی به یادگیری زبان دوم بپردازند بهتر می توانند در زمینه تلفظ کلمات به طور صحیح و نزدیک به صاحبان اصلی زبان عمل کنند. زبان شناسان این موضوع را به تغییرات فیزیولوژیکی مربوط می دانند که در مغز کودکان در سنین نوجوانی رخ می دهد. تفاوت هجا ها و آوا ها در زبان های مختلف که باعث تفاوت لهجه ها می شود در کودکانی که زبان را قبل از شکل گیری بخش های مربوطه در مغز یاد گرفته اند کمتر به چشم می آید. به همین دلیل بهترین سن آموزش زبان به کودک، قبل از 10 سالگی است .

سایت مرتبط آموزشگاه زبان ارس

 

نقش والدین در آموزش زبان

آموزش زبان دوم باید توسط یک متخصص و بر اساس یک سیستم مناسب باشد و ساعات و جلسات آموزش و نحوه به کارگیری آن کاملا حساب شده باشد،  به همین دلیل والدین نا آشنا به این امر ممکن است نتوانند مربی های خوبی برای آموزش زبان به کودکانشان باشند. اما آن ها می توانند با تشویق کودک به یادگیری و حمایت از او، علاقه کودک را به فراگیری زبان و فرهنگی دیگر بیشتر کنند. به کودک تان نشان دهید که توانایی او در صحبت کردن به زبان دیگر، برای شما ارزشمند است و با او همراهی کنید. سعی کنید کودک تان را به جشن ها یا مراسمی که در مورد فرهنگ ها و زبان های دیگر است ببرید و یا با مشورت معلمش، کتاب ها و فیلم هایی را دراختیارش قرار دهید که به زبانی است که در حال یادگیری است و درصورت اطمینان ازتلفظ صحیح لغات می توانید برایش به آن زبان کتاب بخوانید و یا مکالمه داشته باشید  .